ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ορίσατε στο παιδαγωγικό αυτό εργαλείο για τη Δημοτική Εκπαίδευση.

Ο Οδηγός μας περιλαμβάνει εισηγήσεις προς τους εκπαιδευτικούς για καλύτερη γνώση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματός τους που να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν τα νέα παιδιά ηλικίας 10-13 ετών αναφορικά με τη σημασία των τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής για όλη την Ευρώπη.

Χάρη στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι Ευρωπαίοι αγρότες μπορούν να διασφαλίσουν ένα σταθερό, ασφαλή και οικονομικά προσιτό εφοδιασμό τροφίμων για πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Μπορούν επίσης να κερδίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα κατά τη διαδικασία αυτή.

Η Κύπρος, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, έχει αστικοποιηθεί. Τα παιδιά της νέας χιλιετίας ζουν στις πόλεις και αναπτύσσουν δραστηριότητες και συνήθειες που τους απομακρύνουν από τη γη, την ύπαιθρο και τη φύση.

Κι όμως, η πηγή της τροφής είναι η γη και οι αγρότες που την καλλιεργούν στην εποχή μας, μας προσφέρουν τρόφιμα και κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο. Με σειρά προγραμμάτων η ΚΑΠ φροντίζει παράλληλα με την αγροτική παραγωγή να βοηθά τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να προστατεύουν το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, που στην Κύπρο είναι τόσο πολύτιμοι εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής.

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει  ενημερωτικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Κύκλοι της γης» όπως βίντεο κλιπ και διαφάνειες και συμπληρώνει παιδαγωγικές εισηγήσεις που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με περισσότερο «κυπριακό άρωμα» στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στα οφέλη της για την πατρίδα μας, τους καταναλωτές, τη νέα γενιά και τους αγρότες μας.

Η εκστρατεία «Κύκλοι της Γης» υλοποιήθηκε από το 2017-2018 από την Opinion and Action Services Ltd και συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.