ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγή – Μαθησιακοί στόχοι

Η ΚΑΠ, στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση της το 1962, ενθάρρυνε τους γεωργούς να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε τρόφιμα. Στις νέες τεχνικές που εφαρμόζονταν συμπεριλαμβάνονταν και τα χημικά λιπάσματα, που αποδείχτηκαν στη συνέχεια επιζήμια για το περιβάλλον.

Η πολιτική ήταν αποδοτική και ο αρχικός στόχος, η επισιτιστική ασφάλεια, είχε επιτευχθεί. Τα τελευταία χρόνια οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και η ΚΑΠ με τις μεταρρυθμίσεις του 2013 επικεντρώνεται περισσότερο στη προστασία του περιβάλλοντος. Ένα αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων κατανέμεται πλέον σε γεωργικές μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Επιπρόσθετα οι αγρότες προκειμένου να δικαιούνται εισοδηματική στήριξη πρέπει να σέβονται τους κανόνες και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι αγρότες διαχειρίζονται την ύπαιθρο προς όφελος όλων μας και φροντίζουν τόσο για τη συντήρηση του εδάφους όσο και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Με τη χρήση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στηρίζουν τα οικοσυστήματα της άγριας ζωής, προστατεύοντας  έτσι το περιβάλλον.

Η ΚΑΠ, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με μεταρρύθμισή της παρέχει επίσης ειδική στήριξη στη βιολογική γεωργία. Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία αποφεύγει πλήρως τη χρήση χημικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται στα υπολείμματα συγκομιδών και στα ζωικά λιπάσματα (κοπριά) για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος και τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες.

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, κλαδέματα κλπ.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα (φυτόχωμα ή κομπόστ) το οποίο χρησιμοποιείται για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.
Η κλιματική αλλαγή, όπως η ξηρασία και η λειψυδρία ή οι χειμερινές καταιγίδες και πλημμύρες, φέρνει προκλήσεις για τους γεωργούς. Η γεωργία πρέπει να προσαρμοστεί στη κλιματική αλλαγή, στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στις συχνότερες φυσικές καταστροφές. Μέσω των επιχορηγήσεων της ΚΑΠ, οι αγρότες  συμβάλλουνστη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναπτύσσοντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η βιομάζα (από υπολείμματα καλλιεργειών και από κτηνοτροφικά απόβλητα), βιοαέρια (αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων) κλπ.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα είναι σε θέση:

• να διερευνήσουν πως μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων για τη προστασία του περιβάλλοντος (φύλλο εργασίας: «ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»).
• να αναγνωρίσουν ποιο είναι το όφελος που αποκομίζουμε με την κομποστοποίηση και να περιγράφουν τη λειτουργία ενός κάδου κομποστοποίησης (φύλλο εργασίας: «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ