ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εισαγωγή – Μαθησιακοί στόχοι

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), στο ξεκίνημα της το 1962, είχε σαν κύριο στόχο την επισιτιστική ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Να υπάρχουν, δηλαδή, πάντα άφθονα τρόφιμα στα ράφια των καταστημάτων και οι τιμές να είναι προσιτές.
Παράλληλα όμως, η ΚΑΠ φροντίζει να εξασφαλίζει και ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τα 22 εκατομμύρια αγρότες της. Έτσι, η ΕΕ στηρίζει τους αγρότες της ώστε να παρέχουν τρόφιμα ασφαλή, υψηλής ποιότητας, ιχνηλάσιμα και παραγόμενα με βιώσιμο τρόπο, για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρωπαίους καταναλωτές.

Η Ευρώπη είναι γνωστή για την τεράστια ποικιλία εκλεκτών προϊόντων, όπως εκφράζονται στις μεγάλες γαστρονομικές παραδόσεις μας. Μέσω της πολιτικής ποιότητας της ΚΑΠ, η ΕΕ παρέχει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν τη φήμη των ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας.
Προκειμένου να συμβάλει στην προστασία και την προώθηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με τα παραδοσιακά προϊόντα, η ΕΕ δημιούργησε λογότυπα ποιότητας.

Προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)
Στη κατηγορία αυτή προσδιορίζονται τα προϊόντα που παράγονται, επεξεργάζονται και προετοιμάζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιώντας την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών και των συστατικών της περιοχής. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να τηρούν συγκεκριμένο σύνολο προδιαγραφών.

Προϊόντα με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)
Στη κατηγορία αυτή προσδιορίζονται τα προϊόντα των οποίων η ποιότητα ή η φήμη συνδέονται με τον τόπο ή την περιοχή παραγωγής, επεξεργασίας ή παρασκευής, αν και τα χρησιμοποιούμενα συστατικά δεν πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να τηρούν συγκεκριμένο σύνολο προδιαγραφών.

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προιόντα (ΕΠΙΠ)

Στη κατηγορία αυτή προσδιορίζονται τα προϊόντα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με παραδοσιακό χαρακτήρα , είτε στη σύνθεση είτε στα μέσα παραγωγής.

Βιολογικά προϊόντα
Εκτός από τα πιστοποιημένα προϊόντα, η ΕΕ βοηθά επίσης στην προώθηση και στην επισήμανση των τροφίμων που έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους. Τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές που στοχεύουν στο σεβασμό του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων.

Η Κύπρος έχει μέχρι σήμερα πέντε καταχωρημένες ονομασίες αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ. Προϊόντα ΠΟΠ είναι το Kολοκάσι/Πούλλες Σωτήρας. Προϊόντα ΠΓΕ είναι το Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού, το Παφίτικο Λουκάνικο, τα Κουφέτα Αμυγδάλου και το Λουκούμι Γεροσκήπου. Με τη πιστοποίηση των παραδοσιακών μας προϊόντων τα οφέλη είναι πολλαπλά. Εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος από απομιμήσεις, καταγράφεται επίσημα η μέθοδος παραγωγής ή παρασκευής του και επιτυγχάνουμε την αναγνώριση μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιστορικά στοιχεία.

Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα τρόφιμα που παράγονται στην Ευρώπη είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλα για κατανάλωση, η EE έχει εφαρμόσει συστήματα για τη σήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την ποιότητα. Πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος προσδιορίζουν τη μέθοδο παραγωγής, τη χώρα προέλευσης και τον αριθμό του εγγεγραμμένου παραγωγού.

Επειδή ασφαλή τρόφιμα μπορούν μόνο να προέρχονται από υγιή και καλά ανατρεφόμενα ζώα, η ΕΕ έχει ορίσει πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. , και μάλιστα οι αγρότες ενθαρρύνονται να επανέλθουν σε μεθόδους ελεύθερης εκτροφής.

Η ΚΑΠ φροντίζει να εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά μέσω της παρακολούθησης κάθε σταδίου της διατροφικής αλυσίδας, από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι μας.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα είναι σε θέση:

• να αναγνωρίσουν τη σημασία των πιστοποιημένων προϊόντων που παράγονται τοπικά για τη διατήρηση των παραδόσεων και του πολιτισμού μας (φύλλο εργασίας: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»).
• να διερευνήσουν και να κατανοήσουν πως στη ΕΕ τα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας μάς εγγυώνται ποιοτικά τρόφιμα (φύλλο εργασίας: «ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ»).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ