ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εισαγωγή – Μαθησιακοί στόχοι

Η ΚΑΠ στοχεύει στη διατήρηση της υπαίθρου ζωντανής.. Χωρίς την οικονομική στήριξη των αγροτών θα ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθούν ζωντανές πολλές κοινότητες της υπαίθρου, κυρίως οι ημιορεινές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου παρατηρείται και το σοβαρότερο πρόβλημα εγκατάλειψης της γης.

Στην Κύπρο, μόνο το 1.7% των αγροτών είναι κάτω των 35 χρονών (6,0% στην ΕΕ28), ενώ το 40% είναι άνω των 64 ετών. ( 31,1% στη ΕΕ των 28)

Η ΚΑΠ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΚΑΠ παρέχει οικονομικά κίνητρα σε νέους, κάτω των 40 ετών, να εγκατασταθούν και να εργαστούν σε αγροκτήματα, συμβάλλοντας έτσι στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου. Η ΚΑΠ προσφέρει επίσης προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους και προωθεί την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η ΕΕ, μέσω των επιχορηγήσεων, ενθαρρύνει και στηρίζει τους αγρότες να χρησιμοποιούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, συμβάλλοντας στην προστασία των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Επομένως, η ΚΑΠ παρέχει στους αγρότες την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση για να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν τη γη για να μας παράγουν τρόφιμα και για να διατηρήσουν τους φυσικούς  μας πόρους και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα είναι σε θέση:

  • Να διερευνήσουν πώς η ΚΑΠ βοηθά τους γεωργούς να είναι πιο παραγωγικοί και να εκσυγχρονίζουν και να βελτιώνουν τις τεχνικές τους ικανότητες (φύλλο εργασίας: «Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»).
  • Να περιγράψουν την εμπειρία τους σε μια επίσκεψη σε αγρόκτημα (φύλλο εργασίας: «Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ»).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ