ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει το αρχικό μάθημα και περιέχει μια παρουσίαση διαφανειών και τρία βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων. Στόχος είναι η παρουσίαση με ευχάριστο τρόπο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των τριών πυλώνων της:

ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Στο αρχικό 40λεπτο μάθημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει, ανάλογα με την επιλογή του, με την προβολή των βιντεοκλίπ πρώτα και στην συνέχεια με τη παρουσίαση διαφανειών. Ο στόχος του αρχικού μαθήματος είναι να προωθήσει τη συμμετοχή και την ενασχόληση των μαθητών με το θέμα και να καθορίσει το πλαίσιο για περαιτέρω δραστηριότητες (δραστηριότητες με φύλλα εργασίας).

Μετά το αρχικό μάθημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τα φύλλα εργασίας κάθε ενότητας. Ένα φύλλο εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία διδακτική περίοδο. Ο στόχος των φύλλων εργασίας είναι να επιτραπεί στους μαθητές να διερευνήσουν διάφορα θέματα που συνδέονται με τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την ύπαιθρο. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή για τους εκπαιδευτικούς, όπου περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι και τα φύλλα εργασίας. Στο κάθε φύλλο εργασίας υπάρχει και μια παρουσίαση διαφανειών. Όλα τα φύλλα εργασίας των μαθητών είναι σε μορφή έτοιμη για φωτοτυπία.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μερικά θέματα και από τις τρεις ενότητες που να συνάδουν με την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών τους. Επίσης, οι δραστηριότητες στην αίθουσα μπορούν να συνδυαστούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με την επιθυμία του εκπαιδευτικού και με το συγκεκριμένο διδακτικό θέμα.