ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχικό μάθημα 

(Χρόνος μια διδακτική περίοδος – 40 λεπτά)

Οι μαθητές παρακολουθούν τα τρία βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων με τις τρεις θεματικές ενότητες (τρόφιμα, περιβάλλον, ύπαιθρος) και μετά σε τρεις ομάδες (μια για την κάθε ενότητα) συζητούν και διερευνούν τα θέματα που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια, ένας μαθητής από την κάθε ομάδα παρουσιάζει αυτά που έμαθαν από το συγκεκριμένο βίντεο, τι τους εξέπληξε, τι ήταν αυτό που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. (20 λεπτά)

Στην συνέχεια η παρουσίαση διαφανειών δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες, και να εκμαιεύσουν θέματα συζήτησης με τους μαθητές. (20 λεπτά)